Tallinna Kaubamaja Grupp AS privaatsuspoliitika

Tallinna Kaubamaja Grupp AS privaatsuspoliitika sätestab põhimõtted, mille alusel Tallinna Kaubamaja Grupp AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi Grupp) töötlevad oma klientide isikuandmeid. Grupi privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad Grupi ettevõtete poolt pakutavaid kaupu, tooteid ja teenuseid ning kes külastavad Grupi ettevõtete kaupluseid ja veebisaite. Grupi ettevõtted kasutavad isikuandmeid Teie parimaks teenindamiseks ning kõigi lepinguliste suhete ja seadustest tulenevate kohustuste korrektseks täitmiseks.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS

Tallinna Kaubamaja Grupp AS on kontsern, kuhu kuuluvad peamiselt jae- ja hulgikaubandusega tegelevad ettevõtted Kaubamaja AS, Selver AS, OÜ Kulinaaria, SIA Selver Latvia, AS TKM King, Viking Security AS, OÜ TKM Beauty, OÜ TKM Beauty Eesti, TKM Auto OÜ, KIA Auto AS, Aktsiaselts VIKING MOTORS, SIA Forum Auto, SIA Verte Auto, UAB KIA Auto, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS, OÜ Tartu Kaubamaja Kinnisvara, SIA TKM Latvija ja UAB TKM Lietuva.

Grupi ettevõtete klientide isikuandmete vastutavate töötlejate kontaktandmed on:

 • Tallinna Kaubamaja Grupp AS – aadress Kaubamaja 1 Tallinn 10143, e-post dpo@kaubamaja.ee
 • Kaubamaja AS – aadress Gonsiori 2 Tallinn 10143, e-post kaubamaja@kaubamaja.ee
 • Selver AS – aadress Pärnu mnt 238 Tallinn 11624, e-post selver@selver.ee
 • OÜ Kulinaaria – aadress Taevakivi tn 7b Tallinn 13619, e-post info@kulinaariatoit.ee
 • AS TKM King – aadress Betooni 14 Tallinn 11415, e-post info@tkmking.ee
 • Viking Security AS – aadress A. H. Tammsaare tee 62 Tallinn 11316, e-post info@vikingsecurity.ee
 • OÜ TKM Beauty Eesti – aadress Gonsiori 2 Tallinn 10143, e-post ilu@ilu.ee
 • OÜ TKM Beauty – aadress Gonsiori 2 Tallinn 10143, e-post ilu@ilu.ee
 • KIA Auto AS – aadress Ülemiste tee 2 Tallinn 11415, e-post dpo@kia.ee
 • Aktsiaselts VIKING MOTORS – aadress Tammsaare tee 51 Tallinn 11316, e-post viking@vikingmotors.ee
 • SIA Forum Auto – aadress Karla Ulmana gatve 101 Marupe Marupes nov. LV-2167 Läti, e-post info@forumauto.lv
 • UAB KIA Auto – aadress Perkūnkiemio 2 Vilnius 12126 Leedu, e-post info@kiavilnius.lt
 • Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaselts – aadress Gonsiori 2 Tallinn 10143, e-post kinnisvara@nginvest.ee
 • osaühing Tartu Kaubamaja Kinnisvara – aadress Riia 1 Tartu 51013, e-post kinnisvara@nginvest.ee

Grupi ettevõtete poolt teostatavate isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes saab pöörduda iga Grupi ettevõtte poole ülal toodud kontaktidel või Grupi andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.

Privaatsuspoliitika ulatus

Privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad Grupi ettevõtete poolt pakutavaid kaupu, tooteid ja teenuseid ning kes külastavad Grupi ettevõtete kaupluseid ja veebisaite.

Lisaks privaatsuspoliitikale kehtivad eritingimused isikuandmete töötlemisele Gruppi kuuluvate Kaubamaja, Selveri, Selveri Köögi ja I.L.U. e-poodide osas ning Gruppi kuuluvate Selveri, Kaubamaja, ABC Kinga, SHU, I.L.U. ja L´Occitane kaupluste ühisele püsikliendiprogrammile Partnerprogramm. Kaubamaja e-poe isikuandmete töötlemise tingimustega on võimalik tutvuda siin, Selveri e-poe isikuandmete töötlemise tingimustega on võimalik tutvuda siin,  Selveri Köögi e-poe isikuandmete töötlemise tingimustega on võimalik tutvuda siin ja I.L.U. e-poe tingimustega on võimalik tutvuda siin. Partnerprogrammi isikuandmete töötlemise tingimused on kättesaadavad siin.

Milliseid isikuandmeid Grupi ettevõtted koguvad?

Grupi ettevõtted võivad teenuse parima osutamise eesmärgil teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses koguda isikuandmeid, mille hulka kuuluvad eelkõige, kuid mitte ainult Teie nimi, isikukood, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, eelistatav keel, otseturundusega seotud valikud ning digitaalsete seadmete poolt edastatud tehniline info (nt küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad). Grupi ettevõtted võivad parima klienditeeninduse eesmärgil mõistlikus ulatuses töödelda ka muid vajalikke isikuandmeid vastavalt Teile eelnevalt teada antud eesmärkidele, mahule ja viisile.

Grupi ettevõtetel on õigus keelduda kauba võõrandamisest või teenuse osutamisest, kui teenuse osutamine ilma isikuandmete töötlemiseta ei ole võimalik.

Kuidas Grupi ettevõtted isikuandmeid koguvad?

Grupi ettevõtted koguvad Teie isikuandmeid Teie nõusolekul kliendisuhte alguses ja jooksul Teie poolt Grupi ettevõtetelt toodete ja teenuste ostmisel ja kasutamisel. Grupi ettevõtted koguvad Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult.

Millistel eesmärkidel Grupi ettevõtted isikuandmeid töötlevad?

Grupi ettevõtted töötlevad isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

 • kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine
 • kliendiga sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine
 • kliendi päringutele vastamine
 • kliendisuhete arendamine ja analüüs
 • toodete ja teenuste pakkumine
 • otseturundus
 • õigustatud huvi
 • maksevõime hindamine (finantsiline usaldusväärsus)
 • tarbijaharjumuste uurimine
 • teenuste haldamine ja arendamine
 • veebilehe kasutamine ja täiustamine
 • loosimiste ja küsitluste läbi viimine
 • müügistatistika koostamine
 • isikute ja vara kaitse
 • õigusnõuete menetlemine
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

Kuidas Grupi ettevõtted Teie isikuandmeid kaitsevad?

Grupi ettevõtted kasutavad Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad Grupi ettevõtete kliendiandmebaasides ja veebilehtedel salvestatud isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Teie isikuandmete edastamine

Grupi ettevõtted võivad Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid, kes osutavad Grupile vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturustuse edastamine, makse- ja postiteenuse osutajad jms). Kõigi kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kellele Grupi ettevõtted isikuandmeid edastavad, on sõlmitud lepingud isikuandmete kaitse ja edastatava teabe konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Kolmandatest isikutest teenusepakkujatega on võimalik tutvuda Grupi ettevõtete ja Partnerprogrammi veebilehtedel „Volitatud töötlejate“ nimekirja kujul või pöördudes vastava Grupi ettevõtte poole eeltoodud kontaktidel. Lisaks eeltoodule on Grupi ettevõtetel õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele ning kolmandatele isikutele, kui vastav kohustus tuleneb seadusest.

Isikuandmete töötlemise tähtaeg

Grupi ettevõtted võivad töödelda Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Grupi ettevõtte ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks või kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või maksu- ja õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

Otseturundus ja rahulolu-uuringud

Grupi ettevõtted võivad Teie nõusolekul kasutada Teie edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi rahulolu-uuringuid. Juhul, kui Te ei soovi enam otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või võttes ühendust selle Grupi ettevõttega, kelle otsepakkumistest soovite loobuda.

Küpsiste kasutamine

Grupi ettevõtete veebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.

Veebilehtedel on kasutusel järgmised küpsised:

 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
 • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
 • esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;
 • kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutavad veebilehed piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Isikustamata andmete töötlemine

Grupi ettevõtete veebilehtede külastamisel võivad Grupi ettevõtted koguda Teilt isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muud sarnast teavet. Grupi ettevõtted töötlevad nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

Videosalvestused

Grupi ettevõtete kauplustes ja müügisalongides on isikute ja vara kaitse eesmärgil videovalve. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on Gruppi kuuluv valvekaamerate omanik.

Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt.

Videosalvestisi säilitatakse reeglina kuni 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast.

Isikuandmete edastamine riikidesse väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda

Grupi ettevõtted võivad edastada isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui selleks on seaduslik alus. Grupi ettevõtted võivad isikuandmete töötlemisel kasutada rahvusvahelisi teenuseosutajaid või koostööpartnereid ning sellisel juhul tagavad Grupi ettevõtted, et isikuandmete edastamiseks on olemas õiguslik alus ja et andmeid kaitstakse kooskõlas kohaldatava õigusega.

Profileerimine

Grupi ettevõtted võivad kasutada Teie isikuandmeid ja ostude statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista Teie ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda Teile paremaid kaupu ja teenuseid. Grupi ettevõtted ei tee profileerimise tulemusel Teie suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega

Teil on igal ajal õigus küsida Grupi ettevõttelt, kellele Te olete oma isikuandmeid edastanud, Teie isikuandmeid, nõuda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning Teie isikuandmete kustutamist.

Teie isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt Tallinna Kaubamaja Grupi andmekaitsespetsialistile e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee või sellele Grupi ettevõttele, kellele Te olete oma isikuandmeid edastanud, ülaltoodud kontaktidel. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud.

Grupi ettevõtetel on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline. Grupil on õigus keelduda Teie isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega.

Privaatsuspoliitika muutmine

Grupil on igal ajal õigus privaatsuspoliitikat muuta ja täiendada. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati kättesaadav Grupi ettevõtete veebilehtedel.

Kaebuste esitamine

Juhul, kui Te leiate, et mõni Grupi ettevõte rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid, on Teil õigus igal ajal pöörduda selle Grupi ettevõtte poole ülaltoodud kontaktidel, Tallinna Kaubamaja Grupi andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee, Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

TKM Grupi privaatsuspoliitika on uuendatud 18.06.2020.