Kestlik areng

Jätkusuutlikkus Kulinaarias

Kulinaarias on jätkusuutlikkus olulisel kohal – arvestame kestliku arengu eesmärkidega nii oma tootmises, toodetes, pakendites, töötajate heaolus kui ka tarneahelas.

Lisaks senistele pingutustele oleme uuendamas oma jätkusuutlikkuse strateegiat, et võtta vastu veelgi ambitsioonikamad kliimaeesmärgid ja suunata fookus sinna, kus meie mõju on suurim.

 

Ökoloogiline keskkond

Peame oluliseks meid ümbritsevat keskkonda ning toetame lahendusi, mis aitavad vähendada meie kliimamõju.CO2 jalajälg 2016-2023 (absoluutheide)

Kulinaaria emissioonid on mõõdetud standardi GHG Protocol alusel. Skoop 3 (jäätmed) mõõdeti esimest korda 2022. aasta kohta. Meie jalajälg on tänu keskkonnasõbralikele lahendustele ja ressursitõhusamale tootmisele vähenenud 6 aasta jooksul ca 80%. 2022. aastal vähenes jalajälg olulisel määral seoses roheelektri kasutamisega, mille võtsime kasutusele 2021. aasta teises pooles. 2023. aastal suurenes jalajälg vähesel määral seoses külmaaine lekkega. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
SKOOP 1 23 322 24 20 232 421 255 315
SKOOP 2 4055 3540 3751 3032 1979 1582 315 291
SKOOP 3 139 123
KOKKU 4078 3862 3775 3052 2210 2003 709 729

 


Intensiivsus (t CO2ekv/m²)

Kulinaaria jalajälje intensiivsus pindala kohta on vähenenud ca 90%.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
t co2ekv/m2* 0,97 0,92 0,9 0,72 0,28 0,25 0,09 0,09
pindala m2 4214 4214 4214 4214 7902 7902 7902 7902

*Süsiniku jalajälg pindala kohta


Elektri- ja soojusenergia

2021. aasta septembris läksime üle 100% roheelektrile. Lisaks taastuvatest allikatest toodetud elektri kasutamisele on oluline vähendada ka elektrienergia tarbimist.

Energiasäästu saavutamiseks on meil paigaldatud LED-valgustid. Samuti kasutame mitmesuguseid targa maja põhimõtteid, näiteks valgustuse reguleerimine vastavalt päevavalgusele ja liikumisele, ventilatsiooni reguleerimine vastavalt vajadusele ning aknaandurid, mis reguleerivad kütet/jahutust akna avamisel.

2020.–2021. aastal laiendasime oma tehast poole võrra ehk 8000 ruutmeetrini ja renoveerisime ka vana osa. Pärast uuendamist kasutame tootmises CO2-süsteemil põhinevaid külmaseadmeid, mille jalajälg on ligi 4000 korda väiksem kui freoonidega töötavatel seadmetel.

Kasutame ära ka külma tootmisel tekkivat jääksoojust tarbevee soojendamisel, et vähendada soojusenergia tarbimist. Lisaks tehase laiendamisele ehitasime ka aurukatlamaja, mis kasutab kütusena maagaasi ning seeläbi väheneb elektrienergia tarbimine. Tootmises saame auru abil kiiremini soojendada katlaid ning seeläbi tagada efektiivsema tööprotsessi.


Materjalid

Pakendi valimisel eelistame ringlusse võetavaid või juba taaskasutatud materjale.

Näiteks oleme võtnud kasutusele 100% taaskasutatud materjalist valmistatud majoneesi- ja toorsalatikarbid, mille abil kasutame aastas 50 tonni vähem esmatootmise plasti. Uus karp õhem ja sama aastase pakendikoguse puhul kasutame 3,6 tonni vähem plasti. Lisaks kasutame samast materjalist kokteilsalatikarpe.


Jäätmed

Sorteerime tootmises tekkivad metalli-, klaasi-, kartongi-, kile- ja toidujäätmed eraldi, et suurendada jäätmete ringlusse võttu.

Toorainete sisseostu puhul peame oluliseks ka nende pakendamisviisi, et vältida üleliigseid pakendijäätmeid.

 

Tootmine ja tootearendus

Kulinaarial on ISO 22000:2018 toiduohutussertifikaat. Meil on ranged nõudmised tooteohutusele, mille tagamiseks korraldame regulaarselt kvaliteedikontrolle.Tootmine

Koos tootmise laiendamisega oleme uuendanud ka seadmeparki, et tagada suurem automatiseeritus ja tootlikkus ning seeläbi ressursitõhusam tootmine.

Lisaks on uute seadmetega võimalik tagada ka pikemat säileaega, mis aitab vähendada toidu raiskamist.

Seadmepargi uuendamisega saime laiendada ka sortimenti – tõime turule supid ja uudse lahendusena ka torusse pakendatud tainad.


Logistika

Lõime tootmises võimekuse standardiseeritud ja keskkonnasõbraliku veopakendisüsteemi kasutuselevõtuks.

Meie kastid on valmistatud 100% taaskasutatavatest materjalidest, katkised kastid granuleeritakse ja kasutatakse uute kastide tootmiseks. Standardiseeritud kastid aitavad vältida toodete purunemist ning võimaldavad neid kompaktset pakkida ja transportida, vähendades toiduraiskamist ja kütusekulu. Logistilised protsessid on korraldatud paberivabalt, muutes asjaajamise kiireks ja mugavaks.

Oleme avatud uutele lahendustele – osaleme pilootprojektis, kus koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga katsetame logistika optimeerimiseks roboteid. Robotite abil on võimalik tooraineid, pakendeid ja tooteid transportida ühest tootmisprotsessist teise, mis muudab tootmislogistika tõhusamaks ja vähendab transporttööliste koormust.


Tervislik toit

Täisväärtuslik ja tervislik toit on meile oluline. Sortimendi täiustamiseks teeme koostööd TFTAKi ehk Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskusega, et tuua turule tervist toetavate komponentidega tooteid.

Valikus on kasulike toitainete ja vitamiinidega rikastatud brokoli püreesupp, hapukapsasupp, kõrvitsa püreesupp ja tomatine kalasupp. Tänu kuumalt doseerimisele ja pakendamisele ei ole suppidesse lisatud säilitusaineid.

 

Inimesed ja kogukond

Väärtustame oma töötajaid ning peame end kogukonna osaks. Meile on oluline tagada töökoha turvalisus, aus ja eetiline käitumine ning lähtume oma tegevuses hea äritava põhimõtetest.Meie inimesed

Tagame oma töötajatele turvalise töökeskkonna, et vältida tööõnnetusi.

Selleks teeme uutele töötajatele ülevaatliku koolituse töökohast ning lisaks on igas osakonnas vanemtöötajad, kes aitavad uutel inimestel sisse elada.

Pakume igal aastal töötajatele võimalust end tööl gripi vastu vaktsineerida. Tervisliku eluviisi edendamiseks pakume sportimisvõimalusi soodustingimustel. Lisaks tunnustame pikaajalisi töötajaid igal aastal lisapuhkepäevade ja preemiaga. Korraldame ettevõttes ka ühisüritusi.


Kogukond

Alustasime 2021. aasta teisel poolel koostööd Toidupangaga ja lühikese ajaga annetasime üle 1,3 tonni toitu. Koostöö jätkub ka sel aastal ning loodame jõuda veelgi rohkemate abivajajateni.

Pakume praktikakohti erivajadustega inimestele, et võimaldada kursustel õpitut rakendada ja seeläbi edukamalt tööellu siseneda.

Loe meie blogi

Uued tooted, retseptid, inspiratsioon