Projekt „Kulinaaria OÜ ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Investeeringu käigus soetab Kulinaaria OÜ uue salati pakkeliini. Kulinaaria OÜ muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine kasutuse vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Salati tooraine kasutus paraneb 1,7% võrra ja toodangumaht kasvab 20%.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on saavutada vähemalt 1% suurune ressursikasutuse paranemine ning tõsta ressursitootlikkust. Projekti eesmärgi saavutamiseks soetatakse uus salatite pakkeliin. Salatite pakkeliini soetamise eesmärk on vähendada salatite pakendamisel tekkiv jääk 1,91%-lt 0,22%-ni ning tõsta ressursitootlikkust. Projekti tulemusena muutub võimalikuks ka majoneesipõhiste salatite toodangumahu kasvatamine hinnanguliselt 20% võrra.

Toetuse summa (EUR):

137 500


 • Kaubamaja
 • Selver
 • I.L.U
 • ABC King
 • SHU
 • Selveri Köök
 • Gurmee Catering
 • Tartu Kaubamaja
 • Viimsi Keskus
 • Viking Motors
 • KIA
 • Viking Security